Η Evermay Wealth Management LLC επενδύει 181.000 $ στη ReNew Energy Global Plc (NASDAQ:RNW)

Η Evermay Wealth Administration LLC επενδύει 181.000 $ στη ReNew Vitality World Plc (NASDAQ:RNW)

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναφορά που έχει υποβάλει η εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Evermay Wealth Administration LLC Πραγματοποίησε νέα αγορά μετοχών της Renew Vitality World Plc…