Ο Πρόεδρος Cordon μοιράζεται τη χαρά στην Αφρική

Ο Πρόεδρος Cordon μοιράζεται τη χαρά στην Αφρική

Η Γενική Πρόεδρος της οργάνωσης Νέων Γυναικών της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών ολοκληρώνει μια εννιαήμερη διακονία της Αφρικής στη Λαϊκή Δημοκρατία του…