Όταν το πάθος δένει την επαγγελματική επιτυχία και την προσωπική ευτυχία

Όταν το πάθος δένει την επαγγελματική επιτυχία και την προσωπική ευτυχία

Αίθουσα τρένου Moynihan. Εικόνα από τον Lucas Blair Simpson/SOM Caplan: Το Moynihan Practice Corridor Challenge στο Penn Station, NY, ήταν ένα από τα πιο αξιόλογα και κομβικά…