Οι τεχνικοί συζητούν για την επιστροφή στην κοινότητα

Οι τεχνικοί συζητούν για την επιστροφή στην κοινότητα

Αυτό το βίντεο περιλαμβάνει προσωπικό από τον Πρεσβυτεριανό του UPMC: Matthew Lauderdale, τεχνικός φαρμακείου. Celeste Johnson, ενδιάμεση τεχνικός φαρμακείου, Taivion Voynes, τεχνικός φαρμακείου, Brenda Russell, CPhT, τεχνικός…