Η διαφοροποίηση είναι το κλειδί για τη διαχείριση του πλούτου.  Αλλά, από πού πρέπει να ξεκινήσετε;

Η διαφοροποίηση είναι το κλειδί για τη διαχείριση του πλούτου. Αλλά, από πού πρέπει να ξεκινήσετε;

Η διαφοροποίηση είναι ένα κρίσιμο συστατικό της διαχείρισης πλούτου, καθώς συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Κατανέμοντας τις επενδύσεις σε διαφορετικούς τύπους κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και κατηγοριών προϊόντων,…

diversity-faces-buildings.jpg

Γιατί οι προσπάθειες της DEI δεν πρέπει να επιβραδύνουν σε μια ύφεση

Όλοι έχουμε δει τα πρωτοσέλιδα σχετικά με μια αβέβαιη οικονομία και τις απολύσεις σε πολυάριθμους κλάδους με ρόλους στην ποικιλομορφία, τη δικαιοσύνη και την ένταξη να χτυπούν….