Ποιο επίπεδο εισοδήματος σε κάνει πλούσιο;

Ποιο επίπεδο εισοδήματος σε κάνει πλούσιο;

Σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ, το μεσαίο εισόδημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγο περισσότερο από 70.000 $ ετησίως. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο εύρος αποτελεσμάτων γύρω…