Διερεύνηση του ψηφιακού αντίκτυπου στο σύστημα υγείας και κοινωνικής φροντίδας της Βόρειας Ιρλανδίας

Διερεύνηση του ψηφιακού αντίκτυπου στο σύστημα υγείας και κοινωνικής φροντίδας της Βόρειας Ιρλανδίας

Η πανδημία επιτάχυνε την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο, γεγονός που καταπόνησε τους πόρους σε πρωτοφανή…