Οι τεχνικοί συζητούν για την επιστροφή στην κοινότητα

Οι τεχνικοί συζητούν για την επιστροφή στην κοινότητα

Αυτό το βίντεο περιλαμβάνει προσωπικό από τον Πρεσβυτεριανό του UPMC: Matthew Lauderdale, τεχνικός φαρμακείου. Celeste Johnson, ενδιάμεση τεχνικός φαρμακείου, Taivion Voynes, τεχνικός φαρμακείου, Brenda Russell, CPhT, τεχνικός…

michael-j-fox-back-to-the-future.jpg

Επιστροφή στο μέλλον: Οι επιτροπές RPA επιστρέφουν

Στην τελευταία μου στήλη, σημείωσα πώς τα προγράμματα 401(ok) μπορεί τώρα να είναι πραγματικά δωρεάν για μικρότερες οντότητες που αξιοποιούν πιστώσεις φόρου SECURE 2.0, Starter Ok ή…